schoolvisie

ontdekken
ervaren
participeren

LEREN: Alle kinderen gaan naar school om te leren.

Leren: zorgen dat je iets kunt / opdoen van ervaringen / vermeerderen van kennis / vergroten van inzicht / het verwerven van praktische (ervaring) en theoretische kennis / ervoor zorgen dat iemand anders iets kan of weet / het proces, de ervaring of de belevenis om kennis, vaardigheden of normen en waarden te vergaren.

ONTDEKKEN: De leerlingen leren door zelfontdekkend leren. Ze krijgen kansen om te experimenteren.

Ontdekken: iets waarnemen dat bestaat maar nog niet bekend was / ergens achter komen / te weten komen hoe het is / uitvinden, uitpluizen, opsporen

ERVAREN / ERVARINGEN DELEN: De leerlingen leren door de ervaringen die ze opdoen maar ook door het delen van ervaringen met medeleerlingen.

ervaren: ondervinden / iets beleven / wie het vaak gedaan heeft kan het goed / het op een bepaalde manier voelen

PARTICIPEREN: In het schoolleven vinden wij participatie erg belangrijk. Samenwerken met andere leerlingen, samenwerken met leerkrachten. Het deelnemen aan allerlei activiteiten. Met de school participeren in de buurt. Ouders participeren in de schoolwerking.

Participeren: samen met anderen iets doen / samenwerken aan een project / ergens aan deelnemen