Examencommissie

ERVAREN / ERVARINGEN DELEN: De leerlingen leren door de ervaringen die ze opdoen maar ook door het delen van ervaringen met medeleerlingen.

 

PARTICIPEREN: In het schoolleven vinden wij participatie erg belangrijk. Samenwerken met andere leerlingen (klasoverschrijdend), samenwerken met leerkrachten. Het deelnemen aan allerlei activiteiten. Met de school participeren in de buurt. Ouders participeren in de schoolwerking.