schoolvisie

ontdekken
ervaren
participeren

LEREN: Alle kinderen gaan naar school om te leren. Onze focus ligt voornamelijk op het stimuleren van kinderen met ontwikkelingsvoorsprong. Daar waar meestal, en terecht, veel aandacht wordt geschonken aan leerlingen met leermoeilijkheden, wil onze school vooral ook die leerlingen verder ondersteunen die owv hun ontwikkelingsvoorsprong op hun honger blijven zitten.

We laten onze leerlingen excelleren door hen zelfsturend te maken en eigenaarschap te geven over hun leerproces.

ONTDEKKEN: Wij stimuleren en faciliteren een onderzoekende en ontdekkende houding zowel bij de leerlingen als bij het schoolteam. We creëren een krachtige leeromgeving waarbij voldoende leerprikkels aanwezig zijn.

ERVAREN / ERVARINGEN DELEN: De leerlingen leren door de ervaringen die ze opdoen maar ook door het delen van ervaringen met medeleerlingen.

 

PARTICIPEREN: In het schoolleven vinden wij participatie erg belangrijk. Samenwerken met andere leerlingen (klasoverschrijdend), samenwerken met leerkrachten. Het deelnemen aan allerlei activiteiten. Met de school participeren in de buurt. Ouders participeren in de schoolwerking.