graadswerking

Jongste kleuters

Bij de jongste kleuters vind je zowel de instappers (2,5-jarige kleuters) als de kleuters van de eerste kleuterklas terug. In deze klas begint het allemaal…  Het welbevinden van onze kleuters staat centraal.  Pas wanneer de klas een tweede thuis is voor onze kleinsten, kunnen we ons focussen op alle andere aspecten van de ontwikkeling.
Binnen allerlei thema’s gaan we op ontdekking om zoveel mogelijk te leren over de wereld om ons heen. We experimenteren volop en leren met vallen en opstaan onze grenzen verkennen. Ook de eerste stapjes naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, waar we in De Loep veel belang aan hechten, worden in ons klasje reeds gezet. In de namiddag, tijdens de ‘Loep-tijd’, krijgen de jongste kleuters die er klaar voor zijn, de kans om mee te gaan doen in de klassen van de oudste kleuters.
Wil je graag een kijkje nemen in onze klas, neem dan contact op met 
directeur@deloep.be .

53352519_2066922253607956_2263356819059507200_n
53384005_1072736256247933_8190060582552993792_n
53309056_2290361727651632_6468026263066902528_n

Oudste kleuters

Biij de oudste kleuters staat het welbevinden van iedere kleuter centraal. Met deze stevige basis kan elk kind verder ontwikkelen op zijn eigen tempo, rekeninghoudend met de noden en interesses van dit kind. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de voorschoolse vaardigheden, door middel van contractwerk en een goede communicatie met de eerste graad.  Bij de oudste kleuters gaan we verder bouwen op de, bij juf Elke, eerste gezette stapjes rond zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. We verliezen natuurlijk het zelf ervaren, experimenteren en ontdekken niet uit het oog binnen onze diverse thema’s. Het samenwerken en ervaringen delen met elkaar zijn hierbij ook aspecten waar wij, als juffen graag op inzetten. In de namiddag, tijdens onze Loep-tijd, kiezen de kleuters, aan de hand van aangeboden activiteiten,naar welke klas ze willen gaan. Zo komen alle kleuters met alle juffen in contact, maar ook met andere kleuters, die niet in hun klasje zitten.

Graag meer weten of nieuwsgierig naar onze klassen en werking, neem dan contact op met directeur@deloep.be.

PZJF1981
PWDL2562
CTLE2832
FOJC5591

Eerste graad

In de eerste graad gaan de kinderen van start met leren lezen, schrijven en rekenen. Om ieder kind de beste start te geven, kiezen wij voor een klas 1steleerjaar, een klas 2deleerjaar en een graadklas 1ste+2deleerjaar.

Wanneer de kleuters de stap zetten naar het eerste leerjaar worden ze opgevangen door 2 juffen die veel aandacht besteden aan het welbevinden van de kinderen en inzetten op het wennen aan de werking van de 1stegraad. Kringmomenten en regelmatig ingeplande keuzemomenten zorgen ervoor dat de overstap van de kleuterklas naar het lager vlot verlopen. We hanteren in onze school een graadwerking en geen graadklas. Hierbij blijven de leerlingen van dezelfde leeftijd in 1 klas maar schuift de leerkracht mee met de kinderen van het 1stenaar het 2deleerjaar. Binnen elke klas is er veel aandacht voor het uitdagen van elke leerling op zijn niveau. Er wordt gewerkt in verschillende instructiegroepen die aan de slag gaan met basisleerstof en/of verrijkingsmateriaal. Kinderen die de leerstof al beheersen en nood hebben aan een versnelde instructie en verrijking, worden uitgedaagd om in hun leren te stappen. Daarnaast krijgen leerlingen die meer oefentijd nodig hebben hiervoor de tijd en kunnen er verschillende accenten gelegd worden in hun leerproces. Er wordt in de klas veel aandacht besteed aan zelfstandig werken en samenwerken. We leren vanaf de eerste graad ook werken met een weekplanning.

Naast de werking binnen de klas is er ook een graadwerking voor de vakken Wereldoriëntatie en Muzische vorming. Voor Wereldoriëntatie bieden de drie leerkrachten van de eerste graad elk een andere invalshoek aan binnen eenzelfde thema (bv. thema “Wie ben ik” met als invalshoeken: menselijk lichaam, ik ben unieken mijn stamboom). De kinderen kiezen op basis van hun interesses welk thema ze willen volgen. Aan het einde van elk thema is er dan een uitwisselingsmoment en leren de kinderen van elkaar over de verschillende projecten. Bij Muzische vorming werken de leerkrachten ook elk een domein uit maar hierbij schuiven de leerlingen gedurende 3 weken door zodat ze van elk domein geproefd hebben en elk facet van hun muzische vaardigheden gestimuleerd wordt.

Graag meer weten of nieuwsgierig naar onze klassen en werking, neem dan contact op met directeur@deloep.be.

 

QVRM0976
TCEU6996
PVLK2564
BYYD0858

Tweede graad

In de tweede graad bouwen we verder aan de domeinen taal en rekenen. Zoals de kinderen van de eerste graad hebben kunnen proeven van de graadwerking zullen ze hier hun pad verder bewandelen. De dagplanningen of weekplanningen worden overgenomen en verder uitgediept. De kinderen leren hun werk zelf plannen door middel van een weekschema. Hierop duiden ze aan welk werk ze op welk moment maken. Herplannen en voeren van leerlingcontacten vormen hier de sterke basis van leren leren.

De kringmomenten waaien over van de eerste graad. Dit geeft de kinderen een gevoel van veiligheid en herkenbaarheid. De besproken thema’s of vragen zullen in niveau opgebouwd worden. Dit om de klassfeer zo optimaal mogelijk te houden. De leerlingen krijgen in de klas instructies op hun niveau, met oog voor verruiming, verdieping en verbreding.Tijdens de instructies kan de andere groep werken in de zelfstandige werkruimtes. Kinderen die de leerstof beheersen, worden uitgedaagd met verrijkingsmaterialen.

Ook in de tweede graad worden de lessen  wereldoriëntatie en muzische vorming klasoverschrijdend aangepakt. De ene keer kunnen de kinderen zich inschrijven voor het project/thema waar ze zich in interesseren. En de andere keer schuiven ze per klas door naar de andere leerkrachten. Zoals in de eerste graad volgt er altijd een uitwisselingsmoment waarbij de kinderen van elkaar leren over de verschillende projecten.

De leerlingen van het vierde leerjaar  volgen al 3 lesuren Frans. Frans zorgt ook voor de nodige uitdaging voor leerlingen die interesse hebben in talen.

Graag meer weten of nieuwsgierig naar onze klassen en werking, neem dan contact op met directeur@deloep.be .

OFXR2151
QYJV9600
image
VKMV4242

Derde graad

In de derde en laatste graad van onze school komen de kinderen samen in 1 graadklas met 3 à 4 specifieke vakleerkrachten. De kinderen krijgen één van deze leerkrachten als persoonlijke coach toegewezen die zal fungeren als klastitularis en vertrouwenspersoon. Hij of zij zal de leerlingen opvolgen qua welbevinden, werkhouding en hen begeleiden tijdens het leerproces.
Samen met hun coach zullen de leerlingen op zoek gaan naar strategieën om hun eigen leerproces in grote mate zelf te beheren. We trachten in de derde graad de brug te slaan naar het secundair onderwijs en kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op deze toch wel niet te onderschatten stap in hun leven.
weWe doen dit aan de hand van grotere leerinhouden, uitdagende projecten op langere termijnen en sterk in te zetten op het plannen en organiseren van deze items. Ook het verwerken en studeren van deze grotere leerinhouden vormt een belangrijke pijler binnen onze derde graad. We zijn van mening dat deze vaardigheden hen de perfecte basis bieden voor een succesvolle doorstart in het secundair onderwijs.
De leerlingen gebruiken meerdere lokalen met vaste instructieruimtes voor de vakken, stille werkruimtes, eilanden voor groepswerk, kringen en verbetertafels.

GOJH8952
ORMV0580
GXIL8220
image